Praktijknummer: (0113) 38 13 44Spoednummer: (0113) 38 32 53

Klachten

 

Indien u klachten heeft over uw huisarts of over de praktijkmedewerkers raden wij u ten sterkste aan om dit aan ons kenbaar te maken, liefst direct bij de betreffende persoon. De praktijk heeft een interne klachtenprocedure.

Wij zijn altijd bereid in een persoonlijk gesprek uw probleem of klacht te behandelen om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Op deze wijze hopen wij onze service te verbeteren, daar waar dat mogelijk en wenselijk is.  Mocht het bovenstaande niet leiden tot een bevredigende uitkomst is het goed te weten dat de praktijk is aangesloten bij een klachtenregeling te weten:

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Zuid-Nederland
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Tel: 088 0229100
info@skge.nl
www.skge.nl 
Adres Kerklaan 11
4417 BD Hansweert
praktijkbreukers@kpnmail.nl
Contact
Telefoon:(0113) 38 13 44
Spoednummer:(0113) 38 32 53
Huisartsen L.M.E.F. Breukers
E. Zwart