Praktijknummer: (0113) 38 13 44Spoednummer: (0113) 38 32 53

Keuringen

In de praktijk worden ook keuringen verricht. Alleen mensen die NIET ingeschreven staan in de praktijk kunnen hier gekeurd worden.

Zeevaartkeuringen en keuringen voor de binnenvaart.

Van het ministerie voor verkeer en waterstaat is drs. Breukers gemachtigd om keuringen te verrichten bij zeevarenden en binnenvaartschippers. 
Deze keuringen worden bij voorkeur op vrijdagmiddag verricht.
Om gekeurd te worden moeten aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Scheepvaart

Voor de zeevaart: geldig monsterboekje
Zowel voor de binnenvaart als de zeevaart: brildragers en mensen met contactlenzen dienen een reservebril mee te nemen.
Voor keuringen zeevaart met onbeperkt vaargebied : Stempel "geen TBC" maximaal één maand oud.
Röntgenafdeling Vlissingen: 0118-435581
Röngenafdeling GGD Goes: 0113-249380

Het onderstaande keuringsformulier kunt u downloaden, printen en thuis invullen.

Download de PDF


Voor alle medische keuringen denk aan:
  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Medicijnlijst of doosjes medicijnen.


  

Adres Kerklaan 11
4417 BD Hansweert
praktijkbreukers@kpnmail.nl
Contact
Telefoon:(0113) 38 13 44
Spoednummer:(0113) 38 32 53
Huisartsen L.M.E.F. Breukers
E. Zwart